Mail

Bosse Niklasson

Mail: bosse(at)seaqwest.se

Helene N. Hurtig

Mail: helene(at)seaqwest.se

På grund av spamrisk så är alla e-mail adresser krypterade. När ni skall skicka e-mail till adressen byt ut (AT) med ett @.

Telefon

Bosse Niklasson

Skype via dator när vi har internet.

+46 706 98 11 00

Hit kan du endast skicka SMS.

+1-954-235-0889

Bosse's jobbtelefon, går utmärkt att ringa till.

+1-954-552-3467

Heléne's lyxtelefon, går utmärkt att ringa till.

Hemmahamn

Krossholmen

Göteborg

Sverige

Ombord

VHF: SFC 5680

SSB: SA6APD

Mail: SA6APD(at)winlink.org

(Går enbart att använda om vi mailat först)

Stor linje
Kontaktbild